Om SRC prøven

For at få dit SRC certifikat skal du op til en prøve.

Dette kan ske hos VHF skolen. hvor alle hold typisk afsluttes med en prøve.

Som noget nyt er det nu også muligt at aflægge prøven on-line via Internettet hjemme fra din egen PC.

Når du er klar til at gå til prøve skal du tilmeldes på Dansk Sejlunions hjemmeside www.sejlsport.dk

Her skal du vælge "sejladsbeviser". I toppem af siden vælger du nu VHF/SRC.

Så kan du enten tilmelæde dig til en on-line prøve eller til prøve hos VHF Skolen.

Se mere på deres hjemmeside.

Når det gælder prøve for sejlklubber, firmaer eller egne hold rundt omkring i landet, kan VHF Skolen arrangere egne individuelle prøver.

Aflæggelse af SRC prøve via Internettet.

Det er nu blevet muligt at aflægge en SRC prøve hjemmefra via Internettet. Dermed er man ikke afhængig af  at skulle møde op til planlagte prøver.

VHF Skolen samarbejder med Dansk Sejlunion om disse prøver. Her skal du stadig tilmelde dig til Søfartsstyrelsen og her angive en prøvekode, som svarer til at du vil aflægge prøven i en bestemt uge.

Tilmelding skal ske senest 2 arbejdsdage før den uge hvor du ønsker at aflægge prøven. Du bestemmer selv dagen for prøven.

Selve prøven får du adgang til hos Dansk Sejlunion ved at angive en kode på deres hjemmeside.

Resultatet af prøven foreligger straks.

Prøven er skriftlig og består af 47 multiple choise spørgsmål, hvilket vil sige at der er nogle fortrykte svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Du har 75 minutter til at besvare disse spørgsmål. Umiddelbart efter prøven får du resultatet.

Når du har bestået prøven får du inden for kort
tid tilsendt dit certifikat.

Prisen for at aflægge prøve er 503 kr. pr. 01.04.18

Prøven er opdelt i 4 overordnede emner. Læs mere på hjemmesiden.

Eller se Søfartsstyrelsens hjemmeside her

For at bestå er følgende krav:

· 

Min. 10 rigtige svar ud af 12 spørgsmål (1 - 12) om
Nød-Il-og sikkerhedssituationer ved brug af VHF.

·  Min. 6 rigtige svar ud af 7 spørgsmål (33 - 39) om
Nød-Il-og sikkerhedssituationer ved brug af DSC.

·  Min. 15 rigtige svar ud af 20 generelle spørgsmål  (13 - 32) om brug af VHF radioen samt love og regler.

·  Min. 5 rigtige svar ud af 8 spørgsmål (40 - 47) om bl.a. Epirb, Sart og Navtex.

Pensum til prøven er bl.a. spørgsmål der omfatter kendskab til følgende områder :

Almen brug af VHF– og DSC udstyr.
Brug af VHF- og DSC i nødsituationer.
Love, regler og administrative områder.
Frekvenser, arbejdskanaler og radiotrafik.
Opkaldsprocedurer og navnebogstavering.
Nødfrekvenser, tavshedsperioder og lyttevagt.
Særlige tjenester over kystradiostationer.
Udtryk og definitioner.
Radioens principper samt bådens strømsystem.
Delelementer under GMDSS.
Den nationale og internationale Navtex tjeneste.
Sart og Epirb.
Satellitsystemerne Inmarsat og Cospass Sarsat.
Eftersøgnings- og redningskommunikation (SAR).

Hent en SRC prøve her

Om ROC prøven

Har du valgt at tage et ROC certfikat, så er det samme pensum du skal gennemføre som til SRC. Men her skal du i stedet aflægge mundtlig og praktisk prøve, hvilket vil sige at pensum skal sidde solidt fast i hukommelsen. Der er ingen fortrykte svarmuligheder som til SRC prøven.

Det teoretiske pensum er også en smule udvidet, bl.a. inden for GMDSS reglementet. Ud over det skal der aflægges prøve i praktisk anvendelse af alt udstyr, samt kunne udsendes de i en given situation korrekte kald på forståeligt engelsk.

ROC er pr. 1. September 2011 omfattet af STCW / IAMSAR pensum. Dette medfører at man også skal have kendskab til skibsrapporteringessysterne AIS, LRIT, Greenpos, SOUNDREP, BELTREP og SITREP, samt have kendskab til eftersøgningsprocedurer inkl. kommunikation med redningsfly, tabeller for redningsflåders drivhastigheder, planlægning af eftersøgning et eller flere skibe imellem m.m. samt kunne udfylde rollen som OSC (On Sceene Commander)

Med et ROC certfikat må man anvende udstyret erhvervsmæssigt i havområde A1.

ROC prøven er inkluderet i kursusprisen, og afholdes på skolen den sidste dag.

Se mere her

 

Pensum til SRC - Cospass Sarsat systemet

Pensum til SRC - SART

Pensum til SRC - Inmarsat


Pensum til SRC - nød, il og sikkerhed

SART, Navtex og EPIRB

Pensum til SRC - kommunikation

Love og regler


Vi tilbyder VHF / SRC & ROC kurser

Personligt kursus eller som fjernkursus via PC / Internet

VHF Skolen er Aut. forhandler af alle varer fra Scan Marine.

Hent katalog her

Besøg vor Internetshop

Her er altid et godt tilbud

Love og regler vedr. brug af VHF

Hent brochuren "Værd at vide om VHF / DSC fra søsportens sikkerhedsråd her